Oksipital Nevralji


Oksipital nevralji, baş ağrısının bir nedenidir. Oksipital sinirleri içerir – (boynun servikal ikinci ve üçüncü omurlarına yakın bir yerde bulunan iki çift sinirden kaynak alır). Ağrı genellikle kafatasının tabanında ense tarafından başlar ve gözlerin arkasındaki alana ve başın arkasına, önüne ve yanına yayılabilir.

Nedenleri

Oksipital nevralji, birincil (kendiliğinden) veya ikincil (sebebe bağlı) olabilen bir baş ağrısı sendromudur. İkincil baş ağrıları, tümör, travma, enfeksiyon, sistemik hastalık veya kanamayı içerebilecek altta yatan bir hastalıkla ilişkilidir.

Aşağıdakilerden herhangi biri oksipital nevraljinin bir nedeni olsa da, birçok vaka kronik boyun gerginliği veya bilinmeyen kökenlere bağlanabilir.

• Üst servikal omurganın osteoartriti
• Büyük ve / veya küçük oksipital sinirlere travma
• Dejeneratif servikal omurga değişikliklerinden büyük ve / veya küçük oksipital sinirlerin veya C2 ve / veya C3 sinir köklerinin sıkışması
• Servikal disk hastalığı (çok nadir)
• C2 ve C3 sinir köklerini etkileyen tümörler
• Gut
• Şeker hastalığı
• Kan damarı iltihabı (vakülit)
• Enfeksiyon

Belirtiler

Belirtileri aralıklı şok edici veya elektrik çarpma ağrısı olan sürekli ağrı, yanma ve zonklamayı içerir. Ağrı genellikle migren benzeri olarak tanımlanır ve bazı hastalar migren ve küme baş ağrıları için ortak diğer semptomlar yaşar. Ağrı genellikle kafatasının tabanında ortaya çıkar ve saç derisinin arkasına veya yan tarafına yayılır. Bazı hastalar etkilenen tarafta gözün arkasında ağrı hissederler. Ağrı en sık kafanın bir tarafında hissedilir, ancak aynı zamanda kafanın her iki tarafını da etkileyebilir. Boyun hareketleri bazı hastalarda ağrıyı tetikleyebilir. Kafa derisi dokunuşa hassas olabilir ve saçları fırçalamak gibi bir aktivite bir kişinin acısını artırabilir.

Teşhis

Oksipital nevraljiyi diğer baş ağrı tiplerinden ayırt etmek zor olabilir - bu nedenle tanı zor olabilir. Kapsamlı bir değerlendirme tıbbi öykü, fizik muayene ve tanı testlerini içerecektir. Doktorunuz semptomları sorularla ortaya koyabilir ve bu semptomların hastanın günlük yaşamını ne ölçüde etkileyeceğini belirleyebilir. Nörolojik muayenede anormal bulgular varsa, doktor aşağıdaki testleri yaptırabilir:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Güçlü mıknatıslar ve bilgisayar teknolojisi kullanılarak üç boyutlu vücut yapılarının görüntüleyen tanı testi; Kemik, disk veya hematomdan kaynaklanan omurilik tıkanmasını doğrudan gösterebilir.

Bilgisayarlı tomografi taraması (CT veya CAT taraması): Bir bilgisayar x-ışınları okuduktan sonra oluşturulan bir tanı görüntüsü; spinal kanalın şeklini ve boyutunu, içeriğini ve etrafındaki yapıları gösterebilir. Kemik yapılardaki anormalliği çok iyi gösterir.

Cerrahi Olmayan Tedavi

Tedavinin amacı ağrıyı hafifletmektir. Genellikle, masaj, antienflamatuar ilaçlar ve kas gevşetici ilaçlar da dahil olmak üzere ısı, dinlenme ve / veya fizik tedavi ile semptomlar iyileşir veya kaybolur. Karbamazepin ve gabapentin gibi oral antikonvülsan ilaçlar da ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Perkütan sinir blokları sadece oksipital nevralji tanısında yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ağrıyı hafifletmeye de yardımcı olabilir. Sinir blokları oksipital sinirleri veya bazı hastalarda C2 ve / veya C3 ganglion sinirlerini içerir. Sinir bloğu tedavisinde steroid kullanımının ciddi olumsuz etkilere neden olabileceği unutulmamalıdır.

Cerrahi Tedavi

Ağrı kronik ve şiddetli olduğunda ve konservatif tedaviye yanıt vermediğinde cerrahi girişim düşünülebilir. Cerrahinin faydaları her zaman risklerine karşı dikkatlice tartılmalıdır.

Mikrovasküler dekompresyon, etkilenen sinirlerin sıkıştırabilecek kan damarlarının tanımlanmasını ve bunların sıkıştırma noktasından uzakta yumuşak bir şekilde yer değiştirmesini içerir. "Dekompresyon" hassasiyeti azaltabilir ve sinirlerin iyileşmesini ve normal, ağrısız bir duruma dönmesini sağlar. Tedavi edilen sinirler, C2 sinir kökü, ganglion ve postganglionik siniri içerebilir.

Oksipital sinir stimülasyonu, başın altındaki oksipital sinirlerin yakınında cildin altında tünellenmiş yalıtılmış kurşun teller aracılığıyla elektriksel darbeleri iletmek için bir nöro-stimülatör kullanır. Elektriksel uyarılar beyindeki ağrı mesajlarının engellenmesine yardımcı olabilir. Bu prosedürün faydası minimal invaziv olmasıdır ve sinirler ve diğer çevre yapılar kalıcı olarak hasar görmez.

Hasta eğer tüm konservatif tedavileri denedi ve hala hazırda ağrısı varsa ve tanı kesinse o zaman hastaya selektif dorsal kök rizotomi yapılması gerekmektedir bu yöntemde başarı olukça yüksek olup genellikle tek taraflı olmasına rağmen geçmeyen iki taraflı oksipital nevralji olgularında da uygulanabilir. Onlarca yıllardır şikayeti olan hastalarda oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde hastanın ense ve kafasının arkasında ve kısmen boyun ön kısmında kalıcı uyuşma olacaktır. Bu uygulamada C1-C2 ve C3 dorsal sinir kökleri kesilecektir. Bizim tecrübemizde tanı okispital nevralji ise yapılmalıdır ve sonuçları oldukça yüz güldürücüdür. Özellikle yıllarca bu ağrıyı çeken ve ailesi ile berber hayatın zindan olduğu bu hastalarda ensede olan uyuşukluk ağrısız hasta için genellikle iyi tolere edilmektedir.
İletişim

Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Neorama Plaza A Blok
No: 13/28
Söğütözü
Yenimahalle/Ankara, TURKEY
Email: drersinerdogan@yahoo.com

T:(312) 425 80 32
M:(530) 926 4141

Sosyal Medya