Çocuklarda Beyin Tümörü


Beyin tümörü, beyinde başlayan anormal hücrelerin bir grubudur (kitle).

Bu makale çocuklarda primer beyin tümörlerine odaklanmaktadır.

Nedenler

Primer beyin tümörlerinin nedeni bilinmemektedir. Birincil beyin tümörleri aşağıdaki gibi olabilir:

Kanserli değil (iyi huylu)
İstilacı (yakın bölgelere yayılmış)
Kanserli (malign) (kötü huylu)

Beyin tümörleri aşağıdakilere göre sınıflandırılır:

Tümörün tam yeri
İlgili doku tipi
Kanserli olup olmadığı

Beyin tümörleri beyin hücrelerini doğrudan tahrip edebilir. Ayrıca, beynin diğer kısımlarını iterek hücrelere dolaylı olarak zarar verebilirler. Bu, kafatasının içinde şişmeye ve artan baskıya yol açar.

Tümörler her yaşta ortaya çıkabilir. Belli bir yaşta birçok tümör daha sık görülür. Genel olarak, çocuklarda beyin tümörleri çok nadirdir.

SIK OLAN TÜMOR ÇEŞİTLERİ

Astrositomlar genellikle kanserli olmayan, yavaş büyüyen tümörlerdir. Genellikle 5 ila 8 yaş arası çocuklarda gelişir. Düşük dereceli gliomalar olarak da bilinir, bunlar çocuklarda en sık görülen beyin tümörleridir.

Medulloblastomlar en sık görülen çocukluk çağı beyin kanseri türüdür. Çoğu medulloblastom 10 yaşından önce ortaya çıkar.

Ependymomlar, iyi huylu (kanserli olmayan) veya malign (kanserli) olabilen bir tür çocukluk çağı beyin tümörüdür. Ependimomanın yeri ve tipi, tümörü kontrol etmek için gereken tedavinin türünü belirler.

Beyin sapı gliomaları, neredeyse sadece çocuklarda görülen çok nadir görülen tümörlerdir. Geliştikleri ortalama yaş yaklaşık 6'dır. Tümör semptomlara (belirtilere) neden olmadan önce çok büyüyebilir.

Belirtiler

Belirtiler hafif olabilir ve sadece yavaş yavaş kötüleşebilir veya çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Baş ağrısı genellikle en sık görülen semptomdur. Ancak baş ağrısı olan çocukların sadece çok azında beyin tümörü vardır. Beyin tümörlerinde ortaya çıkabilecek baş ağrısı genellikle şu şekillerde olur :

 • Sabahları uyanırken daha kötü olan baş ağrıları ve birkaç saat içinde kayboluyorsa
 • Öksürme veya egzersizle ya da vücut pozisyonunda değişiklik ile daha da kötüleşen baş ağrıları
 • Uyurken ve kusma veya konfüzyon gibi en az bir başka semptomla ortaya çıkan baş ağrıları

Bazen, beyin tümörlerinin tek belirtileri, aşağıdaki zihinsel değişiklikleri içerebilir:

 • Kişilik ve davranıştaki değişiklikler
 • Konsantrasyon zorluğu
 • Artan uyku
 • Hafıza kaybı
 • Muhakeme ile ilgili sorunlar

Diğer olası semptomlar:

 • Bir kol veya bacağın içinde kademeli kuvvet veya his kaybı
 • Baş dönmesi olan veya olmayan işitme kaybı
 • Konuşma zorluğu
 • Beklenmeyen görme sorunu (özellikle baş ağrısıyla ortaya çıkarsa), bir veya iki gözde görme kaybı (genellikle periferik görme) veya çift görme dahil
 • Denge ile ilgili sorunlar
 • Zayıflık veya uyuşukluk

Muayene ve Testler

Doktorun fizik muayene yapması önemlidir. Bebeklerde aşağıdaki fiziksel belirtiler olabilir:

 • Şişkin fontanele (bıngıldak)
 • Büyümüş gözler
 • Gözde kırmızı topu takip yok
 • Pozitif Babinski refleksi
 • Ayrılmış kafa kemik eklemleri (sütür)

Beyin tümörlü daha büyük çocuklar aşağıdaki fiziksel belirti veya semptomları gösterebilir:

 • Baş ağrısı
 • Kusma
 • Görme değişiklikleri
 • Çocuğun nasıl yürüdüğünü değiştirme (yürüyüş)
 • Belirli bir vücut kısmının zayıflığı
 • Baş eğme

Bir beyin tümörünü tespit etmek ve yerini belirlemek için aşağıdaki testler kullanılabilir:

 • Kafa BT taraması (bilgisayarlı tomografi)
 • Beynin MR'ı
 • Bıngıldak kapanmamış çocuklarda Ultrason da kullanılır

Tedavi

Tedavi, tümörün boyutuna ve türüne ve çocuğun genel sağlığına bağlıdır. Tedavinin amacı, tümörü tedavi etmek, semptomları hafifletmek ve beyin fonksiyonunu veya çocuğu iyileştirmektir.

Ameliyat çoğu primer beyin tümörü için gereklidir. Bazı tümörler tamamen çıkarılabilir. Tümörün alınamadığı durumlarda cerrahi, baskıyı azaltmaya ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kemoterapi veya radyasyon terapisi, bazı tümörler için kullanılabilir.

Spesifik Tümör Tipleri İçin Tedaviler

Astrositom: Tümörü çıkarmak için yapılan cerrahi en önemli tedavi yöntemidir. Kemoterapi veya radyasyon tedavisi de gerekli olabilir.

Beyin sapı gliomları: Tümörün beyindeki derinliğinden dolayı cerrahi mümkün olmayabilir. Radyasyon, tümörü küçültmek ve ömrünü uzatmak için kullanılır. Bazen hedefe yönelik kemoterapi kullanılabilir.

Ependymomlar: Tedavide ameliyat önemli bir yer tutar. Radyasyon ve kemoterapi gerekli olabilir.

Medulloblastomlar: Tek başına ameliyat bu tip tümörü tedavi etmez. Radyasyon ile veya radyasyon olmadan kemoterapi genellikle cerrahi ile birlikte kullanılır.

Primer beyin tümörlü çocukları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar:

 • Beyin şişmesini azaltan kortikosteroidler
 • Beyin şişmesini ve baskısını azaltmak için diüretikler (idrar söktürücüler)
 • Epilepsi nöbetlerini azaltmak veya önlemek için antikonvülsanlar
 • Ağrı ilaçları
 • Tümörü küçültmek veya tümörün geri büyümesini önlemek için kemoterapi

Fizik tedavi, mesleki terapi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için bu gibi diğer adımlar gerekebilir.

Genel Gidişat (Prognoz)

Bir çocuğun ne kadar iyi olduğu, tümör tipi de dahil olmak üzere birçok şeye bağlıdır. Genel olarak, her 4 çocuktan 3'ü teşhis konulduktan sonra en az 5 yıl hayatta kalır.

Uzun vadeli beyin ve sinir sistemi problemleri tümörün kendisinden veya tedaviden kaynaklanabilir. Çocukların dikkat, odaklanma veya hafıza ile ilgili sorunları olabilir. Ayrıca akıl yürütme, planlama, inisiyatif alma ya da bir şeyler yapma isteği ile ilgili problemleri olabilir.7 yaşından küçük, özellikle de 3 yaşından küçük çocuklar bu komplikasyonlar açısından en büyük risk altındadırlar.

Ebeveynlerin, çocukların evde ve okulda destek hizmeti almalarını sağlamaları gerekir.

Bir Doktora Ne Zaman Başvurmalısınız

Çocuk kaybolmayan baş ağrıları veya beyin tümörünün diğer semptomlarını gösterirse, bir doktora başvurun.

Beyin tümörü tanısı alan çocuk, aşağıdakilerden herhangi birini geliştirirse acil servise gidin:

 • Fiziksel zayıflık
 • Davranış değişikliği
 • Bilinmeyen nedenin şiddetli baş ağrısı
 • Bilinmeyen nedenlere olan epileptik nöbet
 • Görme değişiklikleri
 • Konuşma değişiklikleri

Alternatif İsimler

Çocuklarda  Glioblastoma multiforme ; Çocuklarda Ependymoma; Çocuklarda Glioma; Çocuklarda Astrositom; Çocuklarda Medulloblastom; Çocuklarda Nöroglioma; Çocuklarda Oligodendroglioma; Çocuklarda Meningioma; Kanser - beyin tümörü (çocuklar)
İletişim

Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan
Muayenehane

Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Neorama Plaza A Blok
No: 13/92
Söğütözü
Yenimahalle/Ankara, TURKEY
Email: drersinerdogan@yahoo.com


T:(312) 425 80 32
M:(530) 926 4141

© Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024

Sosyal Medya