Kapsam    Spıne - Omurga    Kol Ağrısı

Kol Ağrısı

KOL AĞRISI (BRAKALJİ)

BOYUN (SERVİKAL) OMURGASI

Boyun omurgası (boyundaki bulunan kemikler ve diskler) omurga kemikleri ve disklerden yapılmıştır. Diskler kemikler arasındaki yastık kılıf görevi görmektedir. Omurga kemiğinin arkasında halka şeklinde bir yapı vardır burası lamina ve pedikül denilen yapılarda yapılmıştır. Her veryebra üst üste konulduğunda bu halka yapılar da üst üste gelerek tüp şeklinde kanal yaparlar bu kanalın içinden omurilik geçer ve buradan çıkan sinirler de kola gider.

DİSK

Bütün problemlere neden olan yapıdır. İki bölümümden yapılır. Dıştaki yapı (anulus fibrozus) ve içteki yapı (nükleus pulpozus). Dıştaki kapsül yapısı katlı liflerden yapılmıştır ve içteki yumuşak jel kıvamdaki yapıyı tutar.

KOL AĞRISI (BRAKALJİ) NEDİR?

Burada ağrı boyundan aşağıya kolda hissedilir. Sinirin boyunda bası altında kalması ile olur. Her sinir boyon omurları arasındaki foramen adı verilen delikten çıkarak omurilikten ayrılır. Her sinir belli bir ağrı/şikayet ve bulgu şekline sahiptir. Muayene eden doktor genellikle muayene sonucunda hangi sinirin basılı olduğunu söyler.

KOL AĞRISINA NEDER SEBEP OLUR?

BOYUN FITIĞI
Bu foramen adı verilen deliğe girmeden sinir köküne bası yapabildiği gibi foramene girdikten sonra da bası yapıp bulgu verebilir.
FORAMENİN DAR OLMASI
Dejenerasyonların yaptığı bir hadise olup fıtık foramenin içine girer. Burada fıtıkla beraber osteofit denilen sivrileşmiş kemik kireçlenmeleri sinirin çıktığı deliği daraltır aynı zamanda diskin de fıtıklaşması daralmayı daha artırarak şikeyetlere sebep olur. Bazen faset eklem denilen omurgadaki bir diğer eklemde büyüyerek foramenin daralmasına sebep olur.

HASTA NELER HİSSEDER?

Örneğin C7 sinir kökü basılmışsa hasta boyundan omzun arkasına doğru ağrı hisseder. Kolun dışından aşağı doğru ağrı yayılır. Ön kolun dış kısmından orta parmağa doğru yayılan bir uyuşukluk ve karıncalanma kendini gösterebilir. Güçsüzlük genellikle ön kolu öne itmede ve el bileğini yukarı kaldırmada olur.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktor genellikle şikayet ve bulgularınıza göre tanı koyabilir.  Bu şikayetleri olan hastalardan aşağıdaki testler yapılır.
DÜZ RÖNTGEN FİLMİ
Genellikle ilk yapılan filmdir.bu omular arasındaki disk yüksekliğinde azalma osteofit denilen kireçlenmeler bu filmlerde görülebilir.
BOYUN TOMOGRAFİSİ (CT)
Genellikle ikinci yapılan testtir. Burada spinal kanal denilen içinden omuriliğin geçtiği yapı ölçülür herhangi bir disk basısının varlığı araştırılır. Bu tetkikten sonra bir uzmana gönderilirsiniz. Genellikle bu tetkikler tedavi için özellikle cerrahi düşünülüyorsa yeterli olmaz ve daha ileri tetkikler istenir.
MRI
CT benzeri bir tetkiktir fakat bu CT gibi X ışını kullanmaz onun yerine manyetik alan kullanır ve yumuşak doku ve diskin görülebilirliği bu tetkikle kesinlikle daha iyidir.
Tetkikler tamamlandığında aile hekimi tarafından aşağıdaki uzmanlara sevk edilirsiniz:         

  • Beyin ve Sinir Cerrahı
  • Nörolog
  • Ortopedi Uzmanı
  • Romatoloji Uzmanı
  • Fizik Tedavi Uzmanı

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi şekli aşağıdakilere bağlıdır:           

  • Şikayetlerin ne kadar kötü olduğuna
  • Ne çeşit şikayet olduğuna
  • Doktorun muayenede ne bulduğuna
  • Yapılan tetkiklerdeki sonuçların ne kadar kötü olduğuna

Şikayetlerin ne kadar kötü olduğuna
Eğer şikayetleriniz çok kötü değilse doktorunuz size, ağrı kesici, fizik tedavi, anti-enlamatuarlar ve bazı hafif egzersizler önerebilir ve bu şekilde iyileşebilirsiniz.

Ne çeşit şikayet olduğuna
Eğer ağrınız kolda ve muayenede bulgu yoksa yukarıdaki tedavi uygulanabilir. Boyun ağrısı genellikle cerrahi ile tedavi edilebilir.

Doktorun muayenede ne bulduğuna
Eğer muayenede güç kaybı refleks kaybı gibi bulgular varsa bu sinirin hasarlandığını gösterir. Burada sinirdeki hasarın derecesi ve iyileşmeye gidip gitmemesi cerrahiye hastanın gönderilmesinde önemli ölçütlerdendir.

Yapılan tetkiklerdeki sonuçların ne kadar kötü olduğuna
Bazen  boyun o kadar kötü görüne bilir ve cerrahi tedaviden vazgeçilebilir.

HER ZAMAN CERRAHİYE GEREKSİNİM VARMIDIR?

Hayır. Olguların çoğunda hastalık kendiliğinden geçer. Eğer yapılan tetkiklerde yumuşak disk varsa, disk kapsülünü yırtıp dışarı çıkmamışsa ve hastada ağrı dışında bulgu yoksa 6 hafta içinde geçer ve tekrarlamaya bilir. Uyuşma, güçsüzlük ve beraberinde ağrı varsa önce ağrı sonra güçsüzlük sonrada uyuşukluk toparlayacaktır. Uyuşukluğun geçmesi 6 ay alabilir. Bazı vakalarda kalıcı da olabilir.

NE ZAMAN CERRAHİ TEDAVİ ÖNERİLİR

Her şey denenmesine rağmen iyileşme olmuyorsa
Ciddi güç ve his kaybı varsa
Hasta ve doktor ağrı ile baş edemiyorsa
Hastanın şikayet ve bulguları gittikçe kötüleşiyorsa

EĞER CERRAHİ TEDAVİ YAPILACAKSA HANGİSİ OLMALI?

İKİ ÇEŞİT AMELİYAT TİPİ VARDIR
Cerrah hangisini yapacağına karar verir ve birçok faktöre bağlıdır.

SERVİKAL FORAMİNOTOMİ +/- DİSKEKTOMİ
Bu cerrahi teknik sadece foraminal darlığı veya foraminal diski olan hastalara uygulanabilir  (bu yaklaşık hastaların % 10’unu yapar) diğer tekniğe göre hastanın iyileşmesi daha kolay ve günlük ayaktan cerrahi olarak yapılabilir. Burada girişim enseden yapılır.

ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ VE FÜZYON
Girişim adından da anlaşılacağı gibi anteriordan yani önden yapılır. Dışarı kapsülü yırtmış ortaya kadar uzanmış disklerde yapılır disk çıkarıldıktan sonra buraya kemik, cage disk protezi konulabilir.

 

Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordan alınan bilgilerin yerine kullanılamaz.

© Buradaki bilgilerin herhangi bölümü veya tamamı Dr Ersin Erdoğan’ın müsaadesi olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamazİletişim

Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan
Muayenehane

Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Neorama Plaza A Blok
No: 13/92
Söğütözü
Yenimahalle/Ankara, TURKEY
Email: drersinerdogan@yahoo.com


T:(312) 425 80 32
M:(530) 926 4141

© Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024

Sosyal Medya