Karpal Tünel Sendromu


Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu eli kullanmayı etkileyen en sık problemdir ve el bileğinde median sinirin sıkışmasıyla olmaktadır. En sık olarak eli tekrarlayan hareketleri  yapmaya zorlamak sonrasında olan enflamasyona bağlı olarak olur (bilgisayarda yazı yazma, piyano çalma yada elde ev işlerini yapma ile ilgili  olabilir). El ile sanat yapan heykeltraşlarda baskı yapanlarda olabilir.

Karpal tünel denilen tünel median sinirin etrafının kemik ligament ve tendonlarla sarılmasıyla olur. Median sinir baş, işaret ve ortaparmak ile yüzük parmağın bir kısmını hislendirir, motor hareket olarak paşparmak ve elin hareketini sağlar. Median sinir genellikle bilekten sonra duyu dalları ağırlıklıdır bu nedenle karpal tünel sendromu olan hastalarda yukarda ifade edilen parmaklarda hissizlik ve nadiren başparmak hareketinde kuvvetsizlik vardır.

En sık şikayetler

  1. el ve bilek ağrısı

  2. işaret ve orta parmakta yanma hissi

  3. baş ve işaret parmağında uyuşma

  4. bilek ve elde elektrik çarpmasına benzer his

bu şikayetler hastanın bileğini öne kıvırırsanız artar. Bu uyuşukluk ve ağrı geceleri daha fazla olur ve hastanın uyumasını engeller. Gündüzleri ise el bileğini kıvırarak yapılan işlerden sonra artış olmaktadır.

Karpal tünel sendromunun sebepleri

Karpal tünel sendromunun gelişme şansını artıran durumlar; hamilelik, diyabet, menapoz, elbilğinde olan kırık ve çıkıklar ve obesite olarak sayılabilir. Bunlara ilaveten, tekrarlayan sık ve kuvvetli olarak elin sıkılması, el bileğinin kıvrılması ve artritler sayılabilir.

Herhangi bir tekrarlayan hareket sonucunda önce şişme tendonların membranlarında kalınlaşma olur bu da sinirin geçtiği tüneli daraltarak şikayete neden olur.

Karpal Tünel Sendromunun Teşhisi

Şikayetler başladığında daha kötüleşmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Tanı koymadan önce doktorunuz sizi muayene edecektir ve tetkik isteyecektir. Öncelikle tıbbi tedavi verilebilir ve hasta bu tedaviden faydalanmadıysa ve cerrahi düşünülüyorsa ozaman hastadan tetkik istenir. Tetkikler:
  1. Direk film: kemik yapı değerlendirilip başka sebepler olup olmadığı ortaya konur.
  2. Elektromyelografi ve sinir iletim çalışmaları: bu testler sinirlerin ve kasların nasıl çalıştığını değerlendirir. Sinir üzerindeki elektrik ölçümü yapılır.

Konservatif tedavi (cerrahi dışı tedavi)

Konservatif tedavininamacı tekrarlayan travmayı engellemektir bazı vakalarda el bileğini immobil hale getrmek için splint kullanılır. İşe yaramazsa antiinflamatuar ilaç başlanır yada kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Tedavideki en önemli basamaklar istirahat, gece siplint takılması yada fizik tedavi olarak özetlenebilir. Konservatif tadavi sekiz haftaya kadar devam edilir.

Cerrahi nezaman gerekir?

Hastalrın az bir kısmı cerrahiye gereksinim duyarlar. Cerrahi konservatif tedaviye yanıt yoksa yada belirgin nörolojik defisit varsa düşünülür.
Yapılan tedavide herhangi bir rahatlama sağlanmazsa hastaya cerrahi tedavi tekniklerinden biri uygulanır. En sık uygulanan median sinirin rahatlamasına yönelik açık cerrahi uygulamasıdır.
Endoskopik uygulamalarda 1990 larda yapılmaya başlanmıştır sinire hasar verme olasılığı daha fazaladır bu nedenle açık cerrahi tercik edilir burada da mikroskop ile yapılıp insizyon oldukça küçük yapılabilir.

Cerrahi sonrasında iyileşme

Cerrahi sonrasında tampon ve bandaj yapılır ilk pansumana kadar el yukarda tutulmalıdır. Cerrahi sonrasındaki dikişler 10-14 gün sonrasında alınır. Hasta ameliyattan sonra rahatsız eden ağrı ve uyuşmanın rahatladığını görür fakat cerrahi bölgesindeki hassasiyet birkaç ay sürebilir.

Cerrahi sonrasında şikayetlerdeki tekrarlama nadirdir. Hastaların % 5’inden azdır. Hastaların büyük bir çoğunluğu tamamen iyileşir. Tekrarlayıcı travmalardan hastanın uzak durması uygun olur.

 

Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordan alınan bilgilerin yerine kullanılamaz.

© Buradaki bilgilerin herhangi bölümü veya tamamı Prof. Dr Ersin Erdoğan’ın müsaadesi olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamaz

 
İletişim

Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan
Muayenehane

Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Neorama Plaza A Blok
No: 13/92
Söğütözü
Yenimahalle/Ankara, TURKEY
Email: drersinerdogan@yahoo.com


T:(312) 425 80 32
M:(530) 926 4141

© Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024

Sosyal Medya