Cep Telefonları ve Beyin Tümörleri: Uzun Dönem Epidemiyolojik Verilerin Gözden Geçirilmesi ile Yapılan Çalışma


Cep Telefonları ve Beyin Tümörleri: Uzun Dönem Epidemiyolojik Verilerin Gözden Geçirilmesi ile Yapılan Çalışma

Konunun geçmişi


Yüksek gerilim hatları, baz istasyonları ve cep telefonları gibi kaynaklardan yayılan düşük enerjili elektromanyetik radyasyonun sağlık üzerine olan etkileri son zamanlarda tekrar gündeme gelmiştir. Bu çalışmada çalışmayı yapan bilim adamları şu sorulara cevap aramaktadırlar: uzun dönem cep telefonu kullanılması ile beyin tümörü arasında toplumu ilgilendiren bir ilişki var mıdır?  Bu konunun içerisinde uzun dönem epidemiyolojik bilgilere ilaveten cep telefonu teknolojisi gözden geçirilmiş ve beyin tümör sıklığı, biyolojik mekanizmalar, ve laboratuar çalışmaları ışığı altında tartışılmıştır.

Metot
Bu çalışmayı yaparken daha önce yapılan çalışmalardan şu kriterlere uyanlar dikkate alınmıştır: (i) hakemli dergilerde yayınlanmış olması, (ii) katılımcıların 10 yıl ve üzerinde cep telefonu kullanıyor olması ve (iii) uzun dönem kullanıcılardaki taraf analizinin yapılmış olması (örneğin, hastanın tercih ettiği cep telefonu kullanım tarafı ile beyin tümör tarafının ilişkisinin tespitinin yapılmış olması). Bu kriterlere uyan 11 çalışma irdelenerek bu yayın yapılmıştır

Bulgular
Bulgular 10 yıl ve daha yukarısında cep telefonu kullananların diğerlerine oranla cep telefonu kullanmayı tercih ettikleri tarafta iki kat daha fazla beyin tümörü olma olasılığı tespit edilmiştir. Bilgiler gliyoma ve akustik nöroma hastalığında istatistiksel anlamlı olarak bulunmuşken menenjiyoma için istatistiksel fark bulunamamıştır.

Sonuç
Çalışmayı yapan bilim adamları, bizim tecrübemizle de uyum sağlayacak şekilde uzun dönem cep telefonu kullanımı ile aynı tarafta beyin tümörü gelişme olasılığını düşündüren yeterli epidemiyolojik delilin varlığını ortaya koymuşlardır.

Kaynak: uluslar arası saygınlığı olan “Surgical Neurology” isimli Beyin Cerrahisi dergisi’nin Eylül sayısında yayınlanmıştır.

Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. Surg Neurol. 2009 Sep;72(3):205-14; discussion 214-5.

 

 

Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordan alınan bilgilerin yerine kullanılamaz.
İletişim

Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan
Muayenehane

Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Neorama Plaza A Blok
No: 13/92
Söğütözü
Yenimahalle/Ankara, TURKEY
Email: drersinerdogan@yahoo.com


T:(312) 425 80 32
M:(530) 926 4141

© Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024

Sosyal Medya