Uluslararası ve Ulusal Kurs, Seminer ve Toplantılarda Konuşma ve oturum başkanlığı yapmak ve görevli olmak


  1. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy November 5-8, 2006 Antalya Turkey Session 5-B Insular Tumors and Epilepsy Surgery. Microsurgical Principles of Epilepsy Surger
  2. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy September 30-October 03, 2004 Antalya Turkey Sempozyum organizasyonunda görev yapma
  3. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy September 30-October 03, 2004 Antalya Turkey Session 8 (Middle Fossa and Middle Incisural Space) Oturum Başkanlığ
  4. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy November 5-8, 2006 Antalya Turkey Sempozyum organizasyonunda görev yapma
  5. GATA Sahrada  Tıbbi Müdahale Kursu 27 Şubat- 1 Mart 2006  Van Asker Hastanesi. Kafa Travmalar
  6. GATA Sahrada  Tıbbi Müdahale Kursu 3- 6 Mart 2006  Şırnak Asker Hastanesi. Kafa Travmalar
  7. GATA Sahrada  Tıbbi Müdahale Kursu 8- 11 Mart 2006  Diyarbakır Asker Hastanesi. Kafa Travmalar
  8. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi 28 Nisan-2 Mayıs 2006 Belek-Antalya Epilpesi Cerrahisinde Güncel Kavramlar
  9. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2. Bilimsel  Kongresi 16-19 Kasım 2006 İstanbul. İnvaziv Meningiomlar ve Rekürrens Paneli. Konuşma konusu: petroklival ve foramen magnum bölgesinin infiltre ve reküran meningiomlerının yönetim
  10. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel  Kongresi 6-9 Aralık 2007 Antalya. Konferans 12 Salon A Temporal Lobektomi ve Amigdalohipokampektomi; Mikrocerrahi Teknik ve Anatomis
  11. 2005 Nöroonkoloji Sempozyumu Nöroonkolojide Lokal Moleküler Tedavi Yöntemleri. 7. oturum  31 Mart-1 Nisan 2005 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu İstanbul (Oturum Başkanı
  12. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel kongresi 28 Nisan-2 Mayıs 2006 Antalya Sözlü Sunumlar 5 Oturumu (30-4-2006 17:00-17:45) (oturum Başkanlığı
  13. Nöro-onkolojide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu 15 Şubat 2008 GATA Ankara Beyin Metastazlarında Multidisipliner Yaklaşım-1 (oturum Başkanlığı
  14. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel kongresi 18-22 Nisan 2008 Antalya Epilepsi Cerrahisi SS-077, SS-083 21-4-2008 11:45-12:30) (oturum Başkanlığı
  15. Deney Hayvanları Kullanım Kursu 17-25 Mart 2008 GATA Ankara Deneysel Çalışmalarda Mikrocerrahi 24 Mart 2008
  16. Second International Levantine Forum 13-16 November 2008 Antalya Turkey Session 20 Surgical Strategies in Eloquent Areas: Surgical Alternatives for Epilepsy Patients in Eloquent Area
  17. Second International Levantine Forum 13-16 November 2008 Antalya Turkey Session 17 Hall B Anatomic Basis and Principles of Endoscopic Skull Base Surgery. (Oturum Başkanlığı
  18. Second International Levantine Forum 13-16 November 2008 Antalya Turkey Session 18 Hall B Outcomes, Difficulties and Complications of Endoneurosurgery. (Oturum Başkanlığı
  19. Second International Levantine Forum 13-16 November 2008 Antalya Turkey Organizing Committe
  20. II. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANLARI KURSU SERTİFİKA PROGRAMI 03-11 Kasım 2008 Deneysel Çalışmalarda Mikrocerrah
  21. III. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANLARI KURSU (I. Temel Hücre Kültürü ve I. Temel Biyoistatistik Kursu ile birlikte) SERTİFİKA PROGRAMI 09-18 Mart 2009 Deneysel Çalışmalarda Mikrocerrah
  22. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 5. Bilimsel  Kongresi 1-4 Ekim 2009 Kapadokya. (Epilepsi Cerrahisi Kursu nedeniyle davetli konuşma) Salon B Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi Tedavi
  23. 6th Black Sea Neurosurgical Congress Harbiye Cultural Center İstanbul October 16-18 2009 Turkey Session 5 - Vascular, Functional Neurotrauma and Other Papers
   Moderators: Ersin Erdoğan (Turkey), Konstantinos Kouzelis (Greece), Yuriy Panasovych Zozulia (Ukraine
  24. III. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANLARI KURSU (I. Temel Hücre Kültürü ve I. Temel Biyoistatistik Kursu ile birlikte) SERTİFİKA PROGRAMI 12-23 Ekim 2009 Deneysel Çalışmalarda Mikrocerrah
  25. TND Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Sonbahar sempozyomu 24-25 Ekim 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Oturum Epilepsi Tarihçesi (daveti Konuşma
  26. 15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN) session 7: Blast Head Injuries; S7-02 Clinical Approach to Gunshot Injuries 6-9 May, 2010  Side Antalya, Turke
  27. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel kongresi 15-18 Mayıs 2010 Antalya Panel 9 Ekstratemporal epilepsiler 17-5-2010 11:45-12:30) (Panelist
  28. Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu 12 Haziran 2010 Ankara “Omurga Diskektomi-Laminektomi” (Davetli Konuşma
  29. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ 9 Haziran-12 Haziran 2010 - NEVŞEHİR / TÜRKİYE KONGRE DÜZENLEME VE BİLİMSEL KURUL ÜYESİ
  30. The Sixth Annual International Neurosurgery Conference 21-28 August 2010  Scientific Advisory Board üyeliğ
  31. TND Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İlkbahar Sempozyumu 25-27 Mart 2011 Holiday Inn Otel Bursa “Temporal Lob Mikrocerrahi Anatomisi” I. Oturum (Davetli Konuşma
  32. TND Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İlkbahar Sempozyumu 25-27 Mart 2011 Holiday Inn Otel Bursa “Kadaverik Temporal Lob Diseksiyonu” I. Oturum(Davetli Konuşma
  33. TND Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İlkbahar Sempozyumu 25-27 Mart 2011 Holiday Inn Otel Bursa “Vagal Sinir Stimülasyonu Cerrahi Endikasyon ve Sonuçları” VI. Oturum (Davetli Konuşma
  34. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi ve 7 Nöroşirürji Asistanlığı Oturumu Organizasyonunda Görev Almak 22-26 Nisan 2011 Maritim Otel Belek Antaly
  35. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Yılın Bildirileri 2. Oturumu Oturum Başkanlığı 23 Nisan 2011 Maritim Otel Belek Antaly
  36. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Panel 13, Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirurji Trigeminal Nevralji'nin cerrahi tedavisi. Yönetici: Selçuk Peker Konuşmacılar: Ersin Erdoğan, Ahmet Bekar, Şükrü Aykol 26 Nisan 2011 Maritim Otel Belek Antaly
  37. Marmara Nöroşirürji 25. Yıl Toplantısı Panel 3, Epilepsi Cerrahisinde VNS (davetli konuşmacı) Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Maltepe - Başıbüyük 6 - 7 Mayıs 201
  38. Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kursu III Dönem, 4. Kurs 14-17 Mart 2012 Antalya ‘Nörotravma ve Fonksüyonel Nöroşirürji’ 5. Oturum Ders Konusu ‘Ateşli Silah ve Penetran kafa travmaları: Etyoloji, tanım, yönetim, doğal seyir, tanı, klinik tedavi endikasyonları, tedavi
  39. Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kursu III Dönem, 4. Kurs 14-17 Mart 2012 Antalya ‘Nörotravma ve Fonksüyonel Nöroşirürji’ 12. Oturum Ders Konusu ‘Temporal lob epilepsi cerrahisi (temporal lobektomi ve amigdalohipokampektomi, selektif amigdalohipokampektomi)
  40. Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kursu III Dönem, 4. Kurs 14-17 Mart 2012 Antalya ‘Nörotravma ve Fonksiyonel Nöroşirürji’ 12. Oturum Ders Konusu ‘Vagal Sinir Stimülatörü (VNS)
  41. Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kursu III Dönem, 4. Kurs 14-17 Mart 2012 Antalya ‘Nörotravma ve Fonksiyonel Nöroşirürji’ Tartışmalı Konular Konu ‘Epilepsi ve Nöroşirürj
  42. Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kursu III Dönem, 4. Kurs 14-17 Mart 2012 Antalya ‘Nörotravma ve Fonksüyonel Nöroşirürji’ 15. Oturum Ders Konusu ‘İntraparenkimal Beyin Abseleri
  43. Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kursu III Dönem, 4. Kurs 14-17 Mart 2012 Antalya ‘Nörotravma ve Fonksüyonel Nöroşirürji’ 16. Oturum Ders Konusu ‘Serebral kist hidatik ve diğer parazitik enfeksiyonlar tanı, tedavi
  44. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Panel 13, Ekstratempoaral epilepside cerrahi tedavi. Yönetici: Ahmet Bekar Konuşmacılar: Ersin Erdoğan, Nejat Akalın, Gökhan Kurt 24 Nisan 2012 Maritim Otel Belek Antaly
  45. 8. Ulusal Epilepsi Uydu Panel Yönetici: Zeki Gökçil Konuşmacılar: Ayşe Serdaroğlu, Zeki Gökçil, Ersin Erdoğan (VNS Cerrahisi) 26 Mayıs 2012 Kefaluka Otel Bodrum Muğl
  46. Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirurji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahis Eğitin ve Öğretim Grubu Mikrovasküler Dekompresyon Spinal Kord ve Periferik Sinir Stimülasyonu ve Cerrahi Anatomik Kadavra Çalışması 2ç Oturum Trigeminal Sinir MVD Tekniği (operatif teknik ve video gösterimi) Moderatör: Sertaç İşlekel 29-31 Mart 2013 Pamukkale Üniversitesi ve Colossae Otel
  47. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Elektronik Olgu Sunumu, Atipik Trigeminal Nevralji. Yönetici: Yücel Kanpolat Konuşmacılar: Feridun Acar, Ali Savaş, Ersin Erdoğan, 14 Nisan 2013 Maritim Otel Belek Antaly
  48. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Erdem Tunçbay Konferansı, Epilepsi Cerrahisinde Total Lezyonektominin Önemi. Yönetici: Ersin Erdoğan Konuşmacı: Atilla Erdem, 14 Nisan 2013 Maritim Otel Belek Antalya
  49. VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi. Spor sırasında oluşabilecek riskler Oturum Başkanı: Ufuk Demirkılıç, davetli konuşma konu: Kafa Travmaları 9 Kasım 2013 Hacettepe M salonu Ankaraİletişim

Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan
Muayenehane

Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Neorama Plaza A Blok
No: 13/92
Söğütözü
Yenimahalle/Ankara, TURKEY
Email: drersinerdogan@yahoo.com


T:(312) 425 80 32
M:(530) 926 4141

© Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024

Sosyal Medya